bay.t entegre

BAY.t Entegre

Genel Bilgiler

BAY.t Entegre "büyümeyi" ve "daha ileriyi hedefleyen" KOBİ'ler için geliştirilen bir ticari otomasyon yazılımıdır. BAY.t Entegre, Yeni Nesil programlama teknolojisi ve Ticari Yazılımlara getirdiği yeni anlayış ile KOBİ'lere değer katarak, verimliliklerini arttırır. BAY.t Entegre ile KOBİ'ler; işletmelerinde yaşanan tüm ticari faaliyetlerini birebir yaşanan gerçeklikle, kolayca uygulayabilir, istedikleri alternatiflere göre analizlerini yapabilir, zamanında ve doğru karar alabilirler. BAY.t Entegre'nin tümleşik yapısı sayesinde, veriler sisteme girildiğinde ilgili tüm bölümlere entegrasyon sağlanır ve bu yapı ile iş süreçleriniz etkinlik ve hız kazanır.

Windows Özellikleri & Artıları

Windows'un görsel grafik ara yüzü size kolay öğrenme ve kullanım imkanı sağlarken, multi-task (aynı anda birden fazla ekranda, birden fazla iş yapabilme) özelliği ile işleriniz daha da hızlanacak. Windows'un tüm özelliklerinden faydalanırken aynı zamanda alışkanlıklarınızı da terk etmeniz gerekmez; Mouse ile programı kullanabileceğiniz gibi, klavye üzerinden de mouse'a ihtiyaç duymadan programı seri olarak kullanabilirsiniz.

Geniş Rapor Seçenekleri

BAY.t Entegre'de program ile beraber gelen standart raporların haricinde sınırsız sayıda "Kullanıcı Tanımlı Raporlar" ilave edilebilir, bu sayede sadece amacınıza yönelik ve firmanıza özel raporlar üretebilirsiniz. Rapor çıktılarınızın kolayca dizaynını değiştirebilirsiniz. Program içinde kullanılan fatura, fiş vb formlarınızı istediğiniz kadar çoğaltabilir, istediğiniz formu yazdırabilirsiniz. Ayrıca kullanmadığınız rapor sorgulama filtrelerini kaldırarak ekranlarınızı sadeleştirebilir ya da sıklıkla kullandığınız filtreleri farklı isimlerle kaydederek bir rapor ekranını çok amaçlı ve son derece hızlı kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

Her İhtiyaca Cevap Veren Çıktı Seçenekleri

Rapor çıktınızı tek bir tuşla istediğiniz yere e-mail olarak gönderebilirsiniz. Ya da çıktılarınızı; HTML Dökümanı, Adobe PDF Dökümanı, Microsoft Excel Çalışma Belgesi, metin belgesi veya zengin metin belgesi olarak alabilirsiniz.

Yazıcı çıktılarınızda mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcı ya da nokta vuruşlu yazcı olmak üzere iki farklı yazıcı tipini kullanabilirsiniz.

SQL Veritabanı & Güvenlik

Firma bilgilerinizin kayıt edildiği SQL data dosyanızı, ağ ortamında kimsenin ulaşamayacağı bir dizinde (isterseniz çıkarılabilir flash diskte) saklayabilirsiniz. Data dosyası bir başka yere taşınsa bile, firma data dosyası içinde kayıtlı bulunan kullanıcı yetki ve şifre bilgileri, yetkisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını engellemek üzere tasarlanmıştır. Firma ve kullanıcı yönetimi ile BAY.t Entegre'yi firmanızdaki yetki ve görev dağılımına göre kişiselleştirebilirsiniz. Firma içindeki sorumluluk ağınıza göre yapacağınız yetkilendirme ile tam güvenlik sağlayabilirsiniz. Ayrıca BAY.t Entegre bir kaydın ne zaman ve kim tarafından eklendiğini ve değiştirildiğini kaydeder, böylece tüm kayıtlarınıza hakim olmanız ve yaşanabilecek sorunlarda tüm adımları izleme olanağına sahip olursunuz.

İşletmenize ve Kullanıcılara Özel Çözümler

BAY.t Entegre programına, işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bilgi giriş alanları ekleyebilir, bu bilgileri program içinde kullanabilir ve dökümler alabilirsiniz. Form tasarım programı ile ekranlarınızın görünüşlerini kullanıcıya özel değiştirebilir, istemediğiniz alanları kaldırabilirsiniz.

Bay.t Ek Modüller

Dövizli Çalışma

Yerel para birimi gibi kolay ve hızlı döviz kullanımı BAY.t Entegre programının en güçlü özelliklerindendir.

BAY.t Entegre'de tüm işlemlerinizi cari işlem, evraktaki döviz, yerel ve raporlama olmak üzere 4 ayrı döviz cinsinden izleyebilirsiniz. Tüm bölümlerde işlemlerin yapıldığı döviz cinsinden bağımsız olarak, farklı döviz cinsinden cari hareket kaydı oluşturabilirsiniz. Örneğin tek fiş kaydı ile kasanıza Dolar tahsilatı yaparak cari hesabınıza Euro işleyebilirsiniz.

Barkodla Çalışma

Muhasebe

Muhasebe bölümü; Tek Düzen Muhasebe Sistemine tabi mükelleflerin veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin mükelleflerinin işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmesi için kolay ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmıştır.

Muhasebe fişlerinin kullanılmasında veri girişini hızlandıran ve kolay ulaşılan araçlar bulunmaktadır. Örnek olarak; Satır ekleme, KDV hesaplama.

Yeni firma kaydında standart (7/A - 7/B) hesap planlarının yanı sıra sektörel bazda hazırlanmış hesap planları oluşturulmaktadır. Bu hesap planları aşağıdaki gibidir;

 • Standart Hesap Planı 7/A
 • Standart Hesap Planı 7/B
 • Hizmet İşletmesi Hesap Planı
 • Ticaret İşletmesi Hesap Planı
 • Üretim İşletmesi Hesap Planı
 • İşletme Defteri Hesap Planı

Sektörel hesap planları oluşturulurken eğer kullanıcı tarafından istenirse, bu hesap planlarına bağlı olarak;

 • Personel Muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılmaktadır.
 • Beyannamelerin hareketlerden otomatik oluşması için ve 1 nolu KDV beyannamesinin muhasebe entegrasyonu için (Aylık KDV devri) gerekli olan tanımlamalar yapılmaktadır.
 • Fiş Şablon tanımlamaları yapılmaktadır. Dönem sonu işlemlerinin tamamı bu şablonlarla karşılanmakta ve bazı hesapların bilanço hesaplarına aktarılması da yapılabilmektedir.
 • Ayrıca Fiş Şablonlarının muhasebe fişine uygulanmasıyla, şablonda tanımlanan hesapların istenilen bakiye şartında değerleri ile muhasebe fişine gelmesi sağlanmaktadır.
 • Fiş Şablonlarında, Stok Değeri sayfasında tanımlanan hesabın karşısına girilen tutar değeri kadar hesapta stok bırakılması da mümkündür.
 • Fiş Şablonları dönem sonu işlemlerinin yanı sıra, bazı özel muhasebe kayıt şeklinin de program içerisinde saklı tutulması ve istenildiğinde kullanılması ihtiyacını da karşılamaktadır.

Muhasebe fişlerinin tamamında, tanımlanan KDV oranlarına ve KDV hesaplarına göre dahil yada hariç KDV hesaplanması yapılabilmektedir. Bu işlem sadece bir tuşa basarak yapılmakta ve matrah satırındaki açıklama bilgisi ile beraber, KDV satırının tamamı otomatik oluşturularak cursor, 3. satıra gitmektedir.

Muhasebe fişinde araya satır eklenebilmektedir.

Muhasebe fişlerinde üst satır alan bilgisi kopyalanmaktadır.

Muhasebe fişleri birleştirme işlemi yapılmaktadır. Birleştirme işlemi, Günlük, 10 Günlük ve Birleşik Fiş olarak yapılmaktadır. Birleştirme sonrası muhasebe fişlerinin bağlı oldukları hareket fişlerindeki güncelleme işlemi birleşik fiş içerisinde de güncellenmektedir. Bir hareket fişinin muhasebe entegrasyonu sonucu oluşmuş muhasebe fişi birleştirme işlemine tabi tutulmuş olduğu durumda, eğer istenirse birleşik fiş içerisinden çıkarılması ve kendisine ait tek muhasebe fişi oluşturulması da mümkündür. Silinen bir Hareket fişinin muhasebe kayıtları birleşik fiş içerisinde olduğu durumlarda da eğer istenirse silinmektedir.

Personel muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılmaktadır. Eğer istenirse personellere cari kart tanımlanarak İcmal Bordrosu Muhasebe Entegrasyonunda bu personellerin net ücretleri, her personel için tanımlanan ayrı muhasebe hesabında gösterilmektedir.

Bir firmada tanımlı ve kullanılan bir hesap planının başka bir firmaya uygulanması mümkündür.

Yeni firma kaydında Başka bir firmanın hesap planı ve hesap planına bağlı tanımlamaların kopyalanarak yeni firmaya uygulanması mümkündür.

Muhasebe Fişleri; Mahsup, Tahsil, Tediye, Açılış, Kapanış, fişleri bulunmaktadır. Açılış Fişi, otomatik olarak, Mizandan ve bir önceki yılın Kapanış Fişinden oluşturulabilmektedir. Kapanış Fişi otomatik olarak Mizandan oluşturulabilmektedir.

Beyannameler

Beyannameler menüsünde;

 • KDV Beyannamesi 1
 • KDV Beyannamesi 2
 • Muhtasar Beyanname

bulunmaktadır.

Beyannameler manuel düzenlendiği gibi istenildiğinde gerekli tanımlamalar yapılarak otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Beyannamelerin, Muhasebe veya İşletme defteri kayıtlarından oluşturulması mümkündür.

Eğer istenirse Parametrelerden işaretlenerek, 1 nolu KDV Beyannamesinde matrahlardan Hesaplanan KDV nin hareketler ile karşılaştırılması ve fark var ise uyarı verilmesi ihtiyacı da karşılanmaktadır.

KDV Beyannamesi 1 de, Aylık KDV devri muhasebe entegrasyonu yapılmaktadır.

Beyannamelerden, e-beyanname düzenlenebilmektedir.

KDV Beyannamesi 1 de, Önceki Dönemden Devreden KDV, otomatik olarak gelmektedir.

Personel

Personel bölümü, işletmenin bordro işlemlerinin tamamının takip etmesi ve yasal gerekli evrakların düzenlenmesi mümkündür.

Personel sicil kartları, personellere ait detaylı bilgilerinin girilmesine olanak sağlar. Personele ait sicil kartları üzerinden;

 • Sigortalı Bildirim Belgesi
 • İşe Giriş Bildirgesi
 • Çalışma Belgesi
 • Vizite Kağıdı (Sigortalıya Ait)
 • İhbar Tazminatı
 • Kıdem Tazminatı
 • İbraname
 • Personel Kayıt Bilgisi

alınabilmektedir.

Personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerle ilgili Personel Sicili Kartı Aile Bilgileri bölümüne sayısız giriş yapılabilme olanağı bulunmaktadır. Bu aile bireylerine ait Vizite Kağıdı (Eş ve Çocuk), Vizite Kağıdı (Anne, Baba, Eş ve Çocuk) düzenlenebilmektedir.

Aynı personellerin, sezonluk işyerlerinde sürekli olarak giriş çıkış işlemlerinin, aynı sicil kartları kullanılarak takip edilmesi mümkündür.

Bir personelin aynı dönem içerisinde işten çıkıp tekrar işe girmesi sonrası aynı cari kart kullanılarak puantaj işlemlerine devam edilebilmektedir.

Personellere ait ücret hesaplamaları Net Ücretten Brüt Ücrete, Brüt Ücretten Net Ücrete yapılabilmektedir.

Toplu olarak personel ücretlerine zam yapılacağı gibi istenilen oranda da yapılan zammı geri almak mümkündür.

Puantaj işlemleri tekli veya çoklu olarak yapılmaktadır. Puantaj fişi içerisinde puantajın Mahiyeti bulunmaktadır. Bildirimi yapılan puantajın hangi mahiyette bildirim yapıldığının bilgisi program içerisinde de takip edilebilmektedir.

İşyeri Kartı ile bir firmanın birden çok işyerinin aynı firma içerisinde personel işlemleri takip edilebilmektedir. İşyeri kartlarından İşyeri Bildirgesi düzenlenmektedir. İşyeri kartlarında işyeri ile ilgili sorumlu olan yöneticilerin tanımlamaları da yapılmaktadır.

Firma ve işyerleri yöneticilerinin bilgileri Yönetici Kartlarında bulunmaktadır. Bu kartlarda yöneticilere ait detaylı bilgiler bulunduğundan personel işlemleri haricinde de kullanılabilmektedir.

Personel sicil kartlarına cari kart bağlantısı yapılarak personel cari hareketlerinin takibi mümkündür.

Personel icmal bordrosu üzerinden cari bağlantılı personellerin net ücretlerine ait otomatik olarak cari alacak dekontları düzenlenebilmektedir.

Personel muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılmaktadır. Eğer istenirse personellere cari kart tanımlanarak İcmal Bordrosu Muhasebe Entegrasyonunda bu personellerin net ücretleri, her personel için tanımlanan ayrı muhasebe hesabında muhasebeleşmesi de mümkündür.

Çıkış işlemleri yapılmadan sadece bilgi amaçlı olarak hızlı bir şekilde kıdem ve ihbar tazminatı hesaplaması yapılabilmektedir.

Puantaj fişi üzerinden;

 • Personel Sicil Kartı
 • Puantaj Bildirimi
 • E-Bildirge
 • Puantaj Kayıt Bilgisi

alınabilmektedir.

Yapılan puantajların toplu olarak gösterildiği bir İcmal Bordrosu ekranı bulunmaktadır. Bu ekranda aynı dönem içerisinde yapılan Asıl, İptal yada Ek puantaj fişlerinin, İhbar Yada Tazminat Fişlerinin birleştirilerek tek bir bordro haline gelmesi sağlanmaktadır. Bu ekrandan personellere ait;

 • Ücret Pusulası, (Toplu yada her personel için ayrı)
 • Ücret Bordrosu, (Toplu yada her personel için ayrı)
 • Eksik Gün Bildirimi
 • Muhasebe Entegrasyonu
 • Muhasebe Fişini Göster
 • İşletme Defteri Entegrasyonu
 • İşletme Kaydını Göster
 • Personelin Carisini Alacaklandır
 • Cari Ücret Alacak Dekontunu Göster
 • Cari İhbar Alacak Dekontunu Göster
 • Cari Kıdem Tazminatı Alacak Dekontunu Göster

işlemleri yapılabilmektedir.

Personellere ait Kıdem ve İhbar Tazminatı işlemlerinin yapılacağı Personel Kıdem ve İhbar Tazminatı Fişi bulunmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı işlemleri için seçilen işyerine ait ve seçilen döneme ait çıkış işlemleri yapılan personeller fişe otomatik olarak yada seçim ekranından seçerek gelmektedir. Fiş içerisindeki personellerden İstenilen personel yada personellere tazminat işlemleri yapılabilmektedir.

Toplu puantaj ekranından seçimi yapılan firmalara ve firmalara ait işyerlerine toplu olarak puantaj, muhasebe ve işletme defteri entegrasyonu yapılabilmektedir.

Parametrelerde, 20 adet Ek Ödenek ve Ek Kesinti tanımlanabilmektedir. Ek Ödeneklere ait muafiyet ve prim hesaplamaları ile ilgili tanımlamalar yapılabilmektedir. Yapılan bu tanımlamalar eğer istenirse puantaj fişinde otomatik olarak görüntülenmektedir.

8 Adet Fazla Mesai alanı bulunmaktadır.

Personel vergi ve prim oranları tanımlamaları kolay kullanımı sağlamak açısından anlaşılır ekranlara sahip olup geçerli değerler tanımlı olarak gelmektedir. Gelen bu değerler istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Yine programın her yerinde kanun ve yasalarla ilgili tanımlamalar değiştirilebilir bir yapıya sahip olduğundan yürürlükten kaldırılan veya yeni çıkartılan bazı maddeler kullanıcı tarafından rahatlıkla değiştirilebilmektedir. Örnek olarak Çıkış Kodları, Eksik Gün Sebep Kodları v.b. gibi.

Programdan düzenlenen tüm belgeler matbu form ve düz forma basılacak şekilde dizayn edilmiştir.

İşletme Defteri

Bu bölümde İşletme Defterine tabii mükelleflerin kayıtları tutulmaktadır. Firma kaydında İşletme kartları eğer istenirse tanımlı olarak gelmektedir. Tanımlı İşletme Kartları arasına istenirse sınırsız sayıda yeni kartlar eklenebilmektedir.

İşletme Defteri Hareketleri;

 • Gider Kayıtları
 • Gelir Kayıtları
 • Dönem Başı Envanter
 • Dönem Sonu Envanter
 • Hesap Özeti'nden oluşmaktadır.

İşletme Kartlarında Miktar ve Birim tanımlamaları bulunmaktadır.

İşletme Defteri Gelir ve Gider Kayıtlarında yapılan işlemlerin Ödeme Tipleri bulunmaktadır.

Kredi kartı ile yapılan satışların tutarlarının takibi yapılmakta, bu tutar KDV Beyannamesi üzerine otomatik olarak gelmektedir.

Alış veya Satış İade işlemlerinin takibi yapılmakta, KDV Beyannamesi üzerine otomatik olarak gelmektedir.

Hesap Özetine değerler hesaplanarak gelir. Gelen bu değerler arasında, Dönem Sonu Mal Mevcudu, değiştirilerek yeniden hesap özeti almak mümkündür.

İşletme Defteri Raporları;

 • İşletme Kartları Listesi
 • İşletme Kartı Hareketleri
 • Gelir Dökümleri
 • Gider Dökümleri
 • Kdv Raporu
 • KDV İcmali

Sabit Kıymet

Bu bölüm Sabit Kıymetlerin takibini rahatlıkla yapabilme imkanı sağlamaktadır. Sabit Kıymet Kartları üzerinde yapılan tanımlamalar ile Sabit Kıymetlerin Alış ve Satış işlemlerinin muhasebe entegrasyonları yapılabilmektedir. Satış işleminde oluşan kar yada zararın, muhasebe entegrasyonu esnasında Birikmiş Amortismanlar hesaplanıp, ilgili kar zarar hesabına atılması da satış muhasebe entegrasyonunda yapılmaktadır.

Normal ve Kısıtlı uygulama süresine göre amortisman takibi mümkündür.

Yıllık, Üç Aylık, Aylık, Amortisman dönemleri kullanılarak amortisman takibi mümkündür.

Normal ve Azalan Bakiyeler, hesaplama şekilleri kullanılabilir.

Sabit Kıymet Kartı üzerinde Sabit Kıymetin Resminin ekleneceği alan bulunmaktadır.

Amortisman Fişi kullanılarak istenilen dönemlere ait amortismanlar fiş üzerine otomatik getirilerek amortisman giderlerinin tek mahsup fişine yada her amortisman gideri için ayrı muhasebe fişine muhasebe entegrasyonları yapılabilmektedir.

Mühtahsil

Bu bölümden gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan tarımsal ve hayvansal ürünler için müstahsil makbuzu düzenleyebilir , yazdırabilir , gerekdiğinde eski makbuz kayıtlarınıza ulaşarak düzeltme yapabilirsiniz. Kayıt sırasında tüm kontroller yapılarak, cari, stok hareket kayıtları ve muhasebe fişi anında otomatik oluşur.

Satış irsaliyesi veya satış siparişi olarak, daha önce işlediğiniz kayıtları tekrar giriş yapmanıza gerek kalmadan müstahsil makbuzunuza aktarabilirsiniz.

Üretim

Üretim yapan işletmelerdeki temel amaç ve ihtiyaçlar

Anlık hammadde, yarı mamul ve mamul miktarlarının bilinmesi ve bu değerlerine göre yarı mamul veya mamul üretiminin gerçekleştirilebilmesi için malzeme ihtiyaçlarının planlanması.

Hammadde, yarı mamul ve mamul hareketlerinin izlenebilmesi.

Üretim sırasında hammadde ve yarı mamullerde oluşan fire hareketlerinin takibi,

Üretilecek mamule ait ön maliyetlerinin tespiti ile siparişin karşılanması,

Tüm safhalarda miktar ve tutar bazında hareketlerin izlenmesi, ihtiyaçların analizleri,

Üretim reçetesinin esnek kullanım imkanı sayesinde;

 • Ara mamullerin üretimden girişi
 • Sabit (üretilecek miktardan bağımsız ) malzeme veya giderlerin tanımlanabilmesi
 • Normal fire uygulamasının yanında, sabit (üretilecek miktardan bağımsız) fire olarak malzemelerin tanımlanabilmesi
 • Masraf/Hizmet kartlarının kullanımı avantajı ile malzeme haricindeki gider kalemlerinin ayrı izlenebilmesi

Teknik Servis

Satış sonrası servis hizmeti veren firmaların yoğun iş temposuna uygun olarak hazırlanmış programda, kullanıcı yetki tanımları ile tamire gelen cihazların iş süreçlerini izleyebilme, gerektiğinde tamire onay verilmesi, garanti dahilindeki ürünlerin takibi, peryodik bakım sözleşmeleri, görüşme takiplerinin kayıt altına alındığı, faturalama, cari borç-alacak, stok takiplerinin yapıldığı entegre bir çözümdür.

Servise kabul edilen cihazların seri numarası ve garanti sürelerinin takibi yapılmaktadır.

Çok sık oluşan arızaları ve bu arızalarda yapılacak işlemleri ve fiyatlarını tanımlayarak hatalı veya eksik servis hizmetini engelleyebilir, istenirse standart fiyat uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

Servise alınan cihazların kim tarafından teslim alındığı, onaylandığı, garantiye gönderildiği, teslim edildiği bilgileri tarih ve saat bazında izlenerek, servis hizmetindeki gecikmeler varsa izlenebilmektedir.

Servis işlemlerinin tüm aşamaları, "onay bekliyor, işlem görüyor, garantide, parça bekliyor, faturalandı, tamir bitti, teslim edildi, iptal edildi " olarak izlenebilir.

Telefon ile yapılan görüşmeler, iş takipleri "görüşme Takip Formu" ile kayıt altına alınarak, görüşmelerin takip edilmesi ve sonlandırılması sağlanır.

Bakım anlaşması olan müşterilerin cihazlarının, servis tarihlerinin ve serviste yapılacak işlemlerin tanımlandığı "Bakım Sözleşmeleri" ile iş planlamanızı çok kolay yapabileceksiniz.

Taksit

Mağazaya gelen müşteriyi bekletmemek, basit, hızlı kullanımı sağlamak için tek bir ekranda tüm taksit işlerinin takip edilmesi ve tüm işlemlerin bu ekrandan yapılması sağlanmıştır.

Taksitlerinizin ödemelerini sıralı, ortalama vade veya vade sonuna Kredi Kartı, senet veya çek alabilirsiniz.

Senetlerinizi parçalı olarak tahsil edebilir, senetten kalan bakiyeleri "Taksit Satış/İzleme" ekranından ve raporlardan takip edebilirsiniz.

Bir veya daha fazla taksitlerinizi Kredi kartı veya Havale ile tahsil edebilirsiniz.

Taksit sözleşmeniz, takside karşılık aldığınız evraklar, her türlü tahsilat makbuzlarınız istediğiniz dizayn ile hazırlanarak bastırılabilir.

Tüm döviz cinslerinden taksitlendirme ve tahsilat işlemlerin yapılabilmesi,

Kasalarınızın tüm döviz cinslerinden bakiyelerinin anlık takibi ve raporları,

Geciken taksit alacaklarınızın listelenmesi, ihbar mektupları,

SMS modülü ile carilerin özel günlerinde, bakiyelerini hatırlatmada, ödenmemiş çek-senet ve taksit tahsilatlarında cep telefonlarına mesaj gönderebilirsiniz.

Taksitlendirme işlemi sırasında oluşan vade farkını izleyerek isterseniz taksitlere yansıtabilirsiniz.

Müşterileriniz hakkında istihbarat ve detay bilgileri tutabilirsiniz.

Taksitle satılan malın iadesinde; istenilen taksitlerden düşülmesi, iade yerine mal verme amaçlı müşteriye puan kullandırmak işlemleri kolaylıkla yapılabilmektedir.

Her kullanıcı için kullanım yetkileri ve şifre tanımı yapılabilir.

Bay.t ENTEGRE içindeki sipariş-irsaliye-fatura-kasa-banka-cari-çek/senet-muhasebe modüllerin detaylı özellikleri, işletmeniz için gerekli olan tüm işlem ve raporlara cevap verecektir.

Renk & Beden & Gruplu Stok

Bu modül, bir stok kartına bağlı alt stok kartların olduğu bir grup yapısı içermektedir. Gruplu stok kullanan her işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Stok Parametrelerinden gerekli grup tanımlamaları yapılarak, bir stok kartına bağlı alt stok kartları oluşturulmaktadır.

Yazar Kasa

Yazar kasa kullanan Marketlerin temel ihtiyacı olan stok giriş-çıkış işlemlerini, yazar kasalardaki satış işlemlerinin takibi, stok-fiyat güncellemelerini yapabilmeleri için hazırlanmıştır.

Yazar kasaya stok ve fiyat bilgileri gönderebilir,

Yazar kasadan satılan ürünleri adet ve fiyatları ile alarak, perakende satış faturası ile stoklarınızdan düşmesini sağlayabilir,

Kasalardan yapılan satışları ayrı veya toplu olarak izleyebilir,

Kasalardaki satışları departman (temel gıda, tekel, vs) bazında anında izleyebilir,

Kasalardaki satışları KDV oranlarına göre anında izleyebilir,

Yazar kasa iletişiminde tüm seri portları (Com1-2 vs) kullanabilir,

Tartılabilir ürünleri ve PLU tuşları kullanımları için parametreleri tanımlayabilir,

Barkodu olmayan ürünleri tanımlayarak anında barkod etiketi bastırabilir,

Ürünlere ait Reyon Etiketi bastırabilirsiniz.

Kablo çıkması, sistem ile iletişim kesilmesi durumlarında, verilerin güvenliği için tüm önlemler alınmış, program içindeki kontrol ve ikazlar ile kullanıcı hataları minimize edilmiştir.

Stok tabanlı işlemleri yapmak için planlanmış olan ve müstakil olarak çalışan BAY.t Yazarkasa programı, BAY.t İşletme veya BAY.t Standart paketleri ile entegre edilebilmektedir.

Şuan için Sharp ER-A495 ve Sharp ER-A227T Yazarkasa ve CAS LP-II terazi cihazları ile uyumlu çalışmaktadır.

POS

İstenilen kasaların (veya tamamının) satışları ONLINE izlenebilir, satış toplamları, nakit-kredi kartlı- alışveriş çekli detayları izlenebilir. Kasalar bazında ayrı ayrı anlık gözlenebilir.

POS kasaların X - Z raporları ile uyumlu entegrasyon ve istenirse anında muhasebe fişi oluşturulması.

Her satış fişini ayrı ayrı veya tek bir perakende fişte toplama imkanı,

Gün içinde istenildiği kadar, veya gün sonunda satışların entegrasyonu yapılabilir

Nakit-kredi kartlı- alışveriş çekli tahsilat toplamları, kasa bazında satışlar ile karşılaştırılarak, kasa fazlası veya eksiği sorumlu caride takip edilebilir.

Alış veriş çekli tahsilatlar anlaşmalı cari firma ile tam entegre çalışır, anlaşmalı firmanın cari hesabı anlık izlenebilir.

Bir ürüne 15 farklı fiyat tanımlayarak, istenilen fiyatları kasalara gönderme imkanı,

Birim bazında sınırsız barkod tanımlama ve kasalara gönderme imkanı,

Çok kolay, hızlı ürün, barkod (tartılabilir ürünler için ön kodlu, uluslar arası standartlarda) , fiyat tanımlama, kasalara gönderme,

Barkodsuz ürünler için otomatik barkod üretebilme,

Alış ve satış kdv'si farklı stok tanımlayabilme, (toptan alım kdv si düşük, perakende satış kdv si yüksek ürünler için)

Alış faturasından satış fiyatı kontrolu, yeni satış fiyatı oluşturma,

Yeni fiyatlara raf etiketi, barkodu olmayan ürünlere barkod etiketi anında basılması,

El terminali ile stok sayım ve fatura oluşturma,

Merkezden şubelerin POS kasa satışları ve tahsilatlarının izlenmesi,

Merkezden şubelere fiyat değişikliklerinin gönderilmesi,

Şubeden yapılan alım faturalarının merkeze gönderilmesi ve merkezde entegrasyon yapılarak şube stoklarının takibi,

POS kasaya Firma logosu, bekleme-kasa kapalı mesajları, kasiyer yetki-şifre-bilgileri, departman isim ve kdv oranları, Plu tanımları, etiket tuş tanımları (tek tuş ile ürün satışı), kredi tuşlarının banka-cari-ticket uygulamaları entegrasyonu, fatura ayarları ve fiş basım üst limit bilgileri istenilen kasalara aynı anda gönderilir ve kasalar tarafından alınıp alınmadığı izlenebilir.

POS kasalara tek tuşla cari kartları gönderebilme,

InterPOS kasalara gün içindeki fiyat değişikliklerinde tek ürün ve fiyatı gönderebilme.

Gelişmiş denetleme sistemi ile kullanıcı hatalarının engellenmesi.

Tarih, saat bazında kasa satış raporları,

Kasiyer satış raporları,

Ürün satış analizleri,

Envanter raporları,

Rapor tasarımı ile işletmenize özel çözümler,

Bay.t Entegre programının Windows özellikleri ve güvenilir SQL database yapısı, ESPOS ve İnter POS kasalar ile çalışmaktadır.

Bay.t Entegre
Modüller
Stok
Masraf / Hizmet
Depo
Cari
Fatura
Kasa
Banka
Çek / Senet
İrsaliye
Sipariş
Barkodlu Çalışma
Seri-Garanti Takip
Plasiyer Takip
ÖTV
Gruplu Stok
Renk & Beden
Dövizli Çalışma
Üretim
Teknik Servis
Taksitli Satış
Firma K.K. Takip
Muhasebe
İşletme Defteri
Bordro
Sabit Kıymet
Mühtahsil
Özel Rapor
Yazar Kasa
POS Kasa
Erişim Yetkisi
Şube
PDKS
Teklif
El Terminali
Fatura
El Terminali
İrsaliye
El Terminali
Sipariş
El Terminali
Tahsilat
El Terminali
Arac Kabul-İade
El Terminali
Sevkiyat
El Terminali
Depo Nakil
El Terminali
GPS
Fiyat
300 ¨
400 ¨
300 ¨
300 ¨
200 ¨
200 ¨
200 ¨
250 ¨
300 ¨
500 ¨
500 ¨
500 ¨
500 ¨
500 ¨
500 ¨
500 ¨
400 ¨
700 ¨
400 ¨
400 ¨
950 ¨
400 ¨
850 ¨
300 ¨
900 ¨
500 ¨
500 ¨
200 ¨
200 ¨
200 ¨
200 ¨
200 ¨
200 ¨
200 ¨
400 ¨
Temel
Paket
( 500 ¨)
Standart
Paket
( 1300 ¨)
Plus
Paket
( 2875 ¨)
Mağaza-1
Paket
( 1500 ¨)
Mağaza-2
Paket ( 1750 ¨)
Mağaza-3
Paket
( 2675 ¨)
Market-1
Paket
( 1700 ¨)
Market-2
Paket
( 2150 ¨)
Market-3
Paket
( 3075 ¨)
M.Müşavir
Paket
( 750 ¨)